Shqip | English
             
 

Qendra e trajnimit

Kjo qendër do të ofrojë konsulencë për specializimin e mëtejshëm të teknikëve të lyerjes së automjeteve. Këtu do të përfshihet trajnimi teorik dhe ai praktik.Trajnimi teorik do të organizohet në sallat tona të trajnimit nga trajnues teknikë të huaj, të ardhur posaçërisht për këto trajnime nga kompanitë bashkëpunuese me kompaninë Millocolor.

Trajnimi praktik do të organizohet në ambientet e posaçme të ngritura për demonstrimin e proçeseve dhe fazave të lyerjes, problemeve që dalin gjatë këtyre proçeseve dhe teknika të reja në këtë fushë.
Transporti

Transporti ofrohet falas për të gjithë klientët tanë me mjetet e kompanisë.