Shqip | English
             
 
 

 1. Cromax
 2. Standox
 3. Roberlo
 4. Dichem
 5. SILVA Vernici
 6. Sata
 7. RUPES
 8. EP Vernici
 9. TELWIN
 10. 4CR
 11. Duxone
 12. 3M
 

Kjo qendër do të ofrojë konsulencë për specializimin e mëtejshëm të teknikëve të lyerjes së automjeteve. Këtu do të përfshihet trajnimi teorik dhe ai praktik. Trajnimi teorik do të...